WoonWerkproject, Oosterdel

Overige

9°architecture

Bouwcompagnie / Stichting Veldzorg

Henselmans Bouwbedrijf BV

Raphaëlstichting / Bouwcompagnie / Stichting Veldzorg

9°architecture

EBMC Nederland BV

Scorlewald / Stichting Veldzorg

WoonWerkproject, Oosterdel

Omschrijving
Oosterdel een toekomst voor het verleden
Het Oosterdel is een zeer lang geleden in cultuur gebracht gebied, gelegen ten oosten van het dorp Broek op Langedijk. Het is 80 hectare groot en bestaat uit ruim 200 eilanden. Eeuwenlang zijn er in dit waterrijke gebied groenten en andere gewassen geteeld. Op de oude wijze economisch renderende bedrijven voort te zetten bleek niet mogelijk. Daarmee dreigde het Oosterdel zijn cultuurhistorische waarde te verliezen.

Project woon-werkproject Oosterdel
Het woon-werkproject Oosterdel bestaat uit twee gebouwen: het werkgebouw d’Oostkant (760m2) en het woonzorghuis Oosterheem (800m2) voor jongeren met een lichte verstandelijke handicap. Deze gebouwen en het Oosterdelgebied zijn sterk met elkaar verbonden. De bewoners van het woonzorghuis verbouwen groenten en kruiden op de eilanden in het Oosterdelgebied. Deze eilanden zijn met bootjes te bereiken vanaf de kade bij het werkgebouw. In het werkgebouw kunnen de landbouwproducten worden verwerkt en opgeslagen. Een houten brug vormt een fysieke verbinding tussen het werkgebouw en het woonzorghuis. Het woon- zorghuis biedt ruimte aan twee groepen van zes zorgvragers. Tevens zijn in het woonzorghuis twee appartementen voor zorgverleners gelegen.   Het woon-werkproject Oosterdel heeft in juni een eervolle vermelding ontvangen bij de Hedy d’Ancona Prijs 2010, een prijs voor excellente zorgarchitectuur.

Oosterheem woonzorghuis
Het woonzorghuis Oosterheem is opgezet als een kleinschalige woon-werkgemeenschap. Het wonen en werken is, naast de kleinschaligheid, karakteristiek voor dit project. Bewoners verbinden zich niet alleen door wonen maar ook door werken in hun directe omgeving.
Het uitgangspunt voor het ontwerp van het woon-werkproject was om behalve maatschappelijk en functioneel ook de vormgeving van de gebouwen te verbinden met de bestaande (historische) context. De nieuwbouw sluit qua schaalgrootte aan bij de omringende omgeving, maar heeft tegelijkertijd ook een eigentijdse en bij de zorginstelling passende verschijningsvorm aangenomen.  
Zo is door de vorm van de kappen van het woonzorghuis aansluiting gezocht bij de kleinschaligheid van de bebouwde omgeving. De kapvormen staan haaks op het water, de toeristische waterverbinding tussen de Broeker Veiling en het Oosterdelgebied. Hierdoor is enerzijds een relatie met de tegenoverliggende bebouwing ontstaan en anderzijds is het gebouw hiermee ook gezichtsbepalend voor de waterverbinding geworden. Deze oriëntatie van het gebouw wijst overigens ook terug op de gebouwen die zich vroeger op deze locatie bevonden.

d’Oostkant werkgebouw
Ter plaatse van het gerealiseerde werkgebouw stond een bakstenen kunstmestloods uit 1948. In het nieuwe ontwerp is deze oude loods geïntegreerd. Door een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw in haar omgeving zijn de bestaande kwaliteiten en waarden behouden en verstrekt.  Bij de specifieke materiaalkeuze is gelet op stijlvolle, eigentijdse en duurzame aspecten. Er is gebruik gemaakt van zoveel mogelijk natuurlijke materialen met hergebruikmogelijkheden.

Het uiterlijk van de bouwwerken wordt gedomineerd door een verticale gevelbekleding van ruwbezaagd Platohout, gemodificeerd vuren. Gelijk de eilanden in het Oosterdel hebben de geveldelen een vrij patroon met wisselende breedtes: 50, 100, 150 en 200 mm. Het gevelhout is eenmaal transparant behandeld met milieuvriendelijke Sansin Enviro Stain. Ook de dek-delen van de vlonders zijn van Platohout.  Binnen zijn de plafonds van transparant geschilderd hout: multiplex platen of fins-vuren latten. Ook kozij-nen, ramen en deuren zijn van hout. De traptreden en -leuning zijn van eikenhout. Aan de binnenzijde van de gevelkozijnen zijn multiplex omrandingen en vensterbanken toegepast, die transparant geschilderd zijn. Ook de plinten en het beschot van dakdozen en hou-ten balken is van transparant geschilderd fins-vuren. Het werkgebouw is gebouwd van houten spanten. Al het hout met FSC-keurmerk.

De betonnen vloeren zijn voorzien van 20% betongranulaat als grindvervanger en de dak- en gevelelementen zijn geïsoleerd met vlaswol. Op de daken be-vinden zich keramische pannen of een sedumvegetatie op een ballastlaag van Ekogras. Het energiegebruik wordt geminimaliseerd door de toepassing van HR++glas en hoge isolatiewaarden van vloer, gevel en dak, met RC-waarden van 3,5, 3,0 en 4,0 m2K/W. Er is gekozen voor natuurlijke ventilatie met mechanische afzuiging in de sanitaire ruimten. Verwarming vindt hoofdzakelijk plaats door vloerverwarming en in de zit-slaapkamers dmv LT-radiatoren. Op het dak bevinden zich zonnecollectoren voor de bereiding van warm water en er is waterbesparend sanitair toegepast. Er is een ketel gebruikt met een zeer hoog rendement en alle CV- en distributieleidingen zijn geïsoleerd. In de toppen van de noordgevel van het woonzorghuis zijn gierzwaluwnesten geïntegreerd.

Houttoepassingen binnen het project
Het uiterlijk van de bouwwerken wordt gedomineerd door een verticale gevelbekleding van ruw bezaagd Platohout, gemodificeerd vuren. Gelijk de eilanden in het Oosterdel hebben de geveldelen een vrij patroon met wisselende breedtes: 50, 100, 150 en 200 mm. Het gevelhout is eenmaal transparant behandeld met milieuvriendelijke Sansin Enviro Stain. Ook de dekdelen van de vlonders zijn van Platohout.  Binnen zijn de plafonds van transparant geschilderd hout: multiplex platen of fins-vuren latten op een houten onderconstructie. Ook kozijnen, ramen en deuren zijn van hout. De traptreden en -leuning zijn van eikenhout. Aan de binnenzijde van de gevelkozijnen zijn multiplex omrandingen en vensterbanken toegepast, die transparant geschilderd zijn. Ook de plinten en het beschot van dakdozen en houten balken is van transparant geschilderd fins-vuren. Het werkgebouw is gebouwd van houten spanten.
Al het hout met FSC-keurmerk.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Architectuur

Website: www.9graden.net

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes