Woonhuis, IJlst

Woningbouw

Gemma bv

Dhr. G. Beerda

Klapwijk Houtbouw, Heeg

Dhr. G. Beerda

Ir. Jan H.F. Giezen – architect BNA

Ingenieursbureau Linek, IJlst

Huurder

Woonhuis, IJlst

Omschrijving
IJlst
De woning is gelegen in IJlst, één van de oudste Friese Elf Steden. Het 725 jaar oude stadje met veel historische en karakteristieke panden heeft een beschermd stadsgezicht. Bijzonder zijn de direct aan de gracht liggende tuintjes, de zogenaamde "bleken" of "overtuinen", die horen bij de aan de aangrenzende panden. Deze tuintjes werden vroeger gebruikt om de was te bleken.

Ontwerpuitgangspunten Uilenburg 27
Voor het ontwerp van de woning stonden een aantal uitgangspunten centraal:

  1. De cultuurhistorie als inspiratiebron.
  2. Principes van duurzaam bouwen: bouwen met natuurlijke materialen en energie neutraal bouwen.

Situatie
Het woonhuis is gelegen aan De Uilenburg. De voorzijde van de woning grenst met zijn voortuin aan de Uilenburg en de achtertuin is gelegen aan het open landschap van de Rutenpolder.

Plekgebonden architectuur
Het woonhuis is gesitueerd tussen deze twee werelden:

  1. De voortuin aan De Uilenburg krijgt weer een uitstraling die past bij de herkenbare sfeer van IJlst.
  2. Aan de achterzijde is het woonhuis gericht op de Rutenpolder.

De buitenzijde van de woning langs de Uilenburg is uitgevoerd in metselwerk en de achterbouw in hout. Daarmee reageert de architectuur op de twee verschillende sferen van de plek en kun je spreken van een plekgebonden architectuur.

Bouwwijze
De woning is zoveel mogelijk gebouwd met natuurlijke materialen in een houtskeletbouwmethode (hsb). De woning is met dit systeem grotendeels geprefabriceerd in de fabriek. De bouwhinder werd daardoor ter plaatse tot een minimum beperkt.

Energieneutraal bouwen
De opdrachtgever wilde met de bouw van de woning een woning met energielabel A realiseren. Dit is mogelijk gemaakt door de woning vergaand te isoleren en gebruik te maken van duurzame energie in de vorm van de toepassing van passieve zonne-energie (zongericht bouwen) en actieve zonne-energie door middel van PV-cellen voor de opwekking van elektriciteit op het platte dak. Een warmtepomp met een bodembron  zorgt voor de verwarming en het warm tapwater.

Houttoepassingen
Innovaties
Het project is opgetrokken in een houtskeletbouwmethode. Voor een deel is hiervoor is de  massiefhoutmethode toegepast. In het interieur het hout zoveel mogelijk naturel in het zicht gelaten. In het exterieur is het hout toegepast als dak en als wandafwerking.

Motivatie
Inleiding
In het ontwerp stonden de principes van duurzaam bouwen centraal: rekenschap houden met cultuurhistorie en het bestaande landschap, het benutten van duurzame energie en het gebruiken van niet eindige bouwmaterialen.  Mijn opvatting is dat het op een hedendaagse wijze hanteren van deze principes leidt tot inspirerende, groene, gezonde en vooral mooie woonmilieus.

Bouwen met hout
Hout is zeer weinig milieubelastend, zowel tijdens de productie als de gebruiks- en afvalfase. Het is een vernieuwbare grondstof, heeft een gunstig effect op de CO2 balans, geeft geen schadelijke emissies en verbruikt weinig energie bij productie en bewerking.

Energie-inhoud
Elk bouwmateriaal heeft een bepaalde energie-inhoud. Dat wil zeggen de totale energie die nodig is om van grondstof tot gebouw te komen. De bouwenergie is om te rekenen om naar aardgas equivalenten (a.e), zodat de verschillende materialen met elkaar te vergelijken zijn. Voor een gemiddelde woning die in gietbouw wordt gemaakt, zijn 10.000 m3 aardgas equivalent nodig. Voor kalkzandsteen 7.000 m3 a.e en voor een woning in houtskeletbouw 4.000 a.e. Om deze reden is er gekozen voor houtskeletbouw.

Vrijdragende spanten
Het project is opgetrokken in een houtskeletbouwmethode. Het huis is ten dele opgetrokken  met behulp van dragende houten spanten en met massief houten wand- en vloerelementen. Door het werken met vrijdragende spanten en veel glas ontstaat er een grote transparantie.

Massief houten wand- en vloerelementen
Wand- en vloerelementen zijn uitgevoerd  in massief houten platen. Deze industrieel vervaardigde houten platen zijn opgebouwd uit lagen van kruislings verlijmde vurenhouten latten (Kruislaaghout). De toepassing van deze platen is om esthetische redenen speciaal toegepast in het platte middengedeelte, waar het dakoverstek eveneens in deze plaat is uitgevoerd. Aangezien deze platen standaard verkrijgbaar zijn in zeer grote afmetingen was dit om constructieve redenen ook aantrekkelijk.

Architectuur
Het hout is in het interieur zo naturel mogelijk in het zichtgelaten, waarbij zo veel mogelijk  overbodige betimmeringen en plintjes zijn weglaten.
In het exterieur is het hout toegepast als dak en als wandafwerking en uitgevoerd in onbehandeld hout.

Nul energiewoning
Het uitgangspunt was het realiseren van een nul energie woning waarbij er evenveel energie wordt opwekt als dat de bewoners verbruiken. Dit wordt gerealiseerd door:

  1. extra isolatie van vloeren, wanden en daken
  2. het zongericht bouwen
  3. toepassen van duurzame energiebronnen: PV-cellen voor elektriciteitsopwekking
  4. toepassen van een warmtepomp voor de woonruimteverwarming en warmwater

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Als architect richt ik mij op landschappelijk bouwen en concept en visie ontwikkeling.
In mijn werk hanteert ik vooral de principes van duurzaam bouwen: rekenschap houden met cultuurhistorie en het bestaande landschap, het benutten van duurzame energie en het gebruiken van niet eindige bouwmaterialen.   
Mijn opvatting is dat het op een hedendaagse wijze hanteren van deze principes leidt tot inspirerende, groene, veilige en gezonde en vooral mooie woonmilieus.

Website: www.architectjangiezen.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes