UTIMAL facade Hout Aluminium Elementengevoel

Oskomera Group B.V.

Hout-aluminium, Elementengevel, prefabricage, Accoya

UTIMAL is een nieuwe ontwikkeling welke de afgelopen jaren binnen Oskomera heeft plaatsgevonden. Oskomera produceert doorgaans aluminium elementengevels voor haar klanten, waarbij verdiepingshoge stukken gevel kant-en-klaar op de bouwplaats aangeleverd worden, waarna zij door montageploegen geplaatst worden en in één gang het gebouw wind- en waterdicht maken.

Het UTIMAL-systeem maakt het mogelijk om elementengevels van hout te maken, waar dat tot voor kort alleen maar in aluminium gebeurde. Deze manier van produceren zorgt voor optimale kwaliteit doordat geveldelen kant en klaar in de fabriek gemaakt worden, en op de bouw slechts een minimale tijd aan weer en wind blootgesteld worden omdat het gebouw in een gang wind- en waterdicht gemaakt wordt. De kern van het systeem is het dichtingssysteem tussen de elementen, die de gevel tussen ieder element dilateert. Hierdoor is het mogelijk relatief grote gebouwbewegingen op te nemen zonder dat er spanningen in de gevel ontstaan.

UTIMAL facade Hout Aluminium Elementengevoel

Omschrijving
UTIMAL is een syteem voor gevelelementenbouw waarbij de aan de binnenzijde warm hout gecombineerd wordt met een strakke, onderhoudsarme buitenkant van aluminium. Deze combinatie is op zichzelf niet nieuw, maar de toepassing van dit systeem op een volledige elementengevel wel. Deze elementengevel bestaat uit geprefabriceerde verdiepingshoge stukken gevel, waarmee in een gang rond het gebouw de gevel wind- en waterdicht gemaakt kan worden. Voor deze manier van bouwen wordt traditioneel aluminium gebruikt vanwege de hoge sterkte en grote maatvastheid.

De dichtingen tussen deze elementen door middel van EPDM-rubbers in sponningen leende zich tot voor kort vooral voor aluminium, omdat de maatvastheid van hout problemen gaf met de dichtingen wanneer het hout gaat werken. De combinatie met het maatvaste Accoya-hout heeft deze problemen opgelost, omdat door het toepassen van dit hout het werken tot een minimum beperkt wordt.

Het UTIMAL systeem is een volledig gevelsysteem waarin alle denkbare vormen van gevelvulling geplaatst kunnen worden, en het kan tot een hoogte van 150 m toegepast worden zonder problemen te krijgen met windbelasting, luchtdichtheid of waterdichtheid.

Deze eigenschappen zetten hout nog meer op de kaart als een materiaal dat bij uitstek geschikt is voor high-tech, high-end toepassingen.

Knelpunten die door de vernieuwing zijn verbeterd of opgelost
Tot op heden was aluminium hét materiaal om Elementengevels te bouwen. Dit door de eindeloze mogelijkheden die extrusie mogelijk maakt in combinatie met het lage gewicht en relatief hoge sterkte. De hoge mate van precisie die nodig is voor het maken van elementengevels maakt het lastig om dat in hout te doen, omdat de sponningen waarin de dichtingen grijpen door het werken van hout mogelijkerwijze open kunnen gaan staan, en dus de lucht- en waterdichtheid nadelig kunnen beïnvloeden.

Redenen waarom het onderwerp de concurrentiepositie van hout of houtproducten verbetert
Door het maken van elementengevels van hout begeeft hout zich op een markt die totaal door aluminium gedomineerd wordt. Hout biedt in dit geval echter een duidelijke meerwaarde doordat hogere profielisolatie mogelijk is, en omdat hout esthetisch een veel warmer effect geeft dan gecoat aluminium.

Inschatting van de toename van het houtgebruik ten gevolge van de vernieuwing
Door Oskomera zal meer hout verwerkt gaan worden, maar dat komt door een verbreding van de markt, niet doordat de markt voor aluminium overgenomen wordt door hout. Over de hoeveelheden zijn momenteel geen gegevens bekend/beschikbaar. Ook, zoals eerder aangegeven, zal er hout gebruikt kunnen worden voor het maken van een product wat tot op heden uitsluitend uit aluminium vervaardigd werd.

Mate waarin de vernieuwing bijdraagt aan duurzaam bouwen
Met de houten profielen is het mogelijk hogere isolatiewaarden te behalen dan met aluminium mogelijk is. Hout wordt in primaire vorm door veel milieumaten als materiaal milieuvriendelijker beoordeeld dan aluminium. Daar staat tegenover dat het hout altijd in primaire vorm toegepast wordt, terwijl aluminium vele malen gerecycled kan worden. Daarnaast komt het grootste deel van de milieubelasting van een vliesgevel door de beglazing welke het grootste deel van het gewicht vormt en voor beide systemen identiek is. De belangrijkste milieuwinst komt dan ook voort uit de betere energieprestatie van de profielen.

Wanneer heeft de ontwikkeling plaatsgevonden?
UTIMAL heeft zijn oorsprong in het afstudeeronderzoek van Dhr Demarteau, dit project is in de loop van 2007-2008 uitgevoerd. Vervolgens heeft de uitontwikkeling van het systeem in 2008-2010 plaats gevonden. De officiële marktintroductie is begin 2011 geweest.

Waar is de vernieuwing toegepast en/of verkrijgbaar?
Het UTIMAL-systeem wordt exclusief geproduceerd door de Oskomera Group in samenwerking met Timmerselekt Doornenbal B.V. Het is reeds toegepast in het hoofdkantoor van Oskomera en bevindt zich momenteel voor enkele projecten in de ontwerpfase.

Motivatie
Het systeem UTIMAL komt in onze optiek in aanmerking voor de houtprijs omdat het hout toepast in een markt waar tot op heden geen hout wordt toegepast (elementenbouw).

De vormgeving van het systeem legt een maximale nadruk op de warme uitstraling die het hout heeft in tegenstelling tot gemoffeld aluminium, en zorgt door de slanke profilering en strakke belijning voor een minimalistisch uiterlijk.

De kwaliteit van het product elementengevel is, zeker in verhouding tot andere manieren van gevels bouwen, uitstekend. Dit komt doordat de gevel onder geconditioneerde omstandigheden in een fabriek geproduceerd wordt, en niet, zoals stijl- en regelwerkgevels, op de bouw in weer en wind in elkaar geplaatst wordt. Daarnaast garandeert elementenbouw dat een gebouw in een gang waterdicht is, waardoor de tijd op de bouwplaats tot een absoluut minimum beperkt wordt, wat ook weer het risico op beschadigingen vermindert. Door deze eigenschappen draagt UTIMAL bij aan een faalkostenreductie en dus hogere marges, wat in de huidige markt een sterk argument is.

UTIMAL draagt ook bij aan de duurzaamheid van gebouwen door de goede energieprestaties. Het gebruikte hout heeft een Cradle to Cradle Gold certificaat, en bij het productieproces komen geen stoffen kijken die niet al van nature in het hout aanwezig waren. Verder gaat elementenbouw gepaard met een minimum aan afval, waarbij dat afval ook nog eens een keer in de fabriek geproduceerd wordt, waar het eenvoudig gescheiden afgevoerd kan worden.

Doordat UTIMAL hout binnenbrengt in een stuk van de bouwbranche die zich vooral leent voor grote projecten waar grotere series gelden, zet het hout ook op de kaart als een materiaal waarmee grote en prestigieuze gevelprojecten gemaakt kunnen worden.

Al deze elementen komen samen in het UTIMAL-systeem, en daarom is Oskomera van mening dat UTIMAL een waardevolle bijdrage kan leveren aan het deelnemersveld voor de houtprijs 2012.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Hoofdactiviteit van Oskomera is het ontwerpen, produceren, monteren en onderhouden van gevels en draagconstructies in aluminium en staal. Zij is ook specialist op het gebied van brand- kogel- en explosiewerende gevels.
Daarnaast vormen zonnestroom-activiteiten een belangrijk deel van de portfolio.

Website: www.oskomera.com

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes