S2 Flexikom®

Themans hang- en sluitwerk bv

Zelfstellend, servicevrij, onderhoudsvrij, actief afsluiten, lichte bediening, geveerde haak/sluitkom

De S2 Flexikom® is een actieve sluitkom die zorgt voor het licht afsluiten van houten deuren en ramen, door de deur of het raam altijd actief in de goede positie te plaatsen.

De Flexikom is een zelfstellende sluitkom die licht afsluiten van houten deuren en ramen te allen tijde mogelijk maakt. De unieke veer wil enerzijds corrigeren (de deur of het raam op de goede positie neerzetten) en biedt anderzijds ruimte bij het afsluiten (knevelen). Deze ruimte zorgt voor een lichte bediening. De Flexikom is service- en onderhoudsvrij en hoeft nooit nagesteld te worden. De problemen die de Flexikom tegenkomt bij het afsluiten corrigeert hij altijd zelf.

S2 Flexikom®

Omschrijving
De S2 Flexikom® is een zelfstellende sluitkom die het licht afsluiten van houten deuren en ramen te allen tijde mogelijk maakt. De unieke veer wil enerzijds corrigeren (de deur of het raam op de goede positie neerzetten) en biedt anderzijds ruimte bij het afsluiten (knevelen). Deze ruimte zorgt voor een lichte bediening. De Flexikom is service- en onderhoudsvrij, het kan en hoeft nooit nagesteld te worden. De problemen die de Flexikom tegenkomt bij het afsluiten corrigeert hij altijd zelf.
De Flexikom draagt bij aan verlenging van de levensduur van de woning. De sluitkom heeft een lange levensduur en hoeft niet nagesteld te worden. Vervanging van kromme deuren is bij gebruik van de Flexikom niet meer nodig. Ook kunnen houten deuren in de loop der jaren overgeschilderd worden naar donkere kleuren, zonder dat men daar de directe gevolgen van ondervindt.
De dubbele afdichting, die van belang is bij het Passiefhuis, kan zonder moeite toegepast worden. De Flexikom vangt de extra weerstand (als gevolg van een dubbele afdichting) met gemak op.
Samenvattend biedt de Flexikom een oplossing voor alle afsluitproblemen bij bestaande en nieuwe houten deuren en ramen. De verwerker hoeft nooit meer terug naar de bouwplaats om de kom te verstellen.

Knelpunten die door de vernieuwing zijn verbeterd of opgelost
Het eigenlijke knelpunt is dat je een sluitkom wilt hebben die actief reageert op weerstanden tijdens het afsluiten en dat je niet weet hoe groot die weerstanden zijn en hoe deze weerstanden zich onderling verhouden. Dit knelpunt laat zich in de volgende deelknelpunten opsplitsen:

  • Bedieningskracht
    We weten wat de krachten zijn die door (oudere) mensen uitgeoefend kunnen worden op de sleutel of de kruk. De vertaling van deze bedieningskrachten naar de sluitkracht op de haken hebben we tijdens de ontwikkeling inzichtelijk gemaakt.
  • Weerstand van de rubber afdichting
    Deze zal bij een rechte deur anders zijn dan bij een kromme deur. Elk type afdichting gedraagt zich hierbij weer anders, dit hebben we in kaart gebracht.
  • De weerstand die veroorzaakt wordt doordat er maatverschillen zijn tussen deur en kozijn
    Denk hierbij aan kromme deuren, maar ook aan scheluw staande kozijnen en deuren. Hoe groot zijn die afwijkingen? In feite is voor al deze problematieken, inclusief combinaties, een oplossing gevonden.
  • Ook na verloop van jaren kunnen de bovenstaande knelpunten zich blijven voordoen. De constructie moet ook dan nog goed functioneren en dus zal de duurzaamheid van de hele constructie en een testmethodiek hiervoor bepaald moeten worden. Ook dit hebben we in kaart gebracht.

Bovenstaande resulteerde in enkele testopstellingen. Hieraan zijn verschillende metingen verricht en dit heeft geresulteerd in een uitgebalanceerde veerconstructie die voldoet aan het licht bedienbaar zijn, het actief sluiten van de deur of het raam en het wijken van de veer als de weerstand te hoog is. Bovendien is zeker gesteld dat deze constructie jarenlang probleemloos blijft functioneren.

Redenen waarom het onderwerp de concurrentiepositie van hout of houtproducten verbetert
De Flexikom heeft een hoog gebruikscomfort en is onderhoudsvriendelijk. Het negatieve imago van kromme deuren komt met de komst van de Flexikom tot een einde, omdat de zelfs extreem kromme deuren altijd sluiten bij gebruik van de Flexikom.

Inschatting van de toename van het houtgebruik ten gevolge van de vernieuwing
De Flexikom biedt een oplossing voor alle afsluitproblemen bij bestaande houten deuren en ramen. Hiermee is het een goede speler in de renovatiemarkt. Maar ook voor de nieuwbouw biedt het uitkomsten. De verwerker hoeft nooit meer terug naar de bouwplaats om de kom te verstellen. Daarnaast wordt het mogelijk ondeskundig verstellen van de sluitkommen na oplevering van de woning voorkomen.

Mate waarin de vernieuwing bijdraagt aan duurzaam bouwen
De Flexikom draagt bij aan verlenging van de levensduur van de woning. De sluitkom heeft een lange levensduur en hoeft niet nagesteld te worden. Vervanging van kromme deuren is bij gebruik van de Flexikom niet meer nodig. Ook kunnen houten deuren in de loop der jaren overgeschilderd worden naar donkere kleuren, zonder dat men daar de directe gevolgen van ondervindt.
De dubbele afdichting, die van belang is bij het Passiefhuis, kan zonder moeite toegepast worden. De Flexikom vangt de extra weerstand (als gevolg van een dubbele afdichting) met gemak op.

Wanneer heeft de ontwikkeling plaatsgevonden?
De ontwikkeling heeft plaats gevonden tussen 2009 en 2011.

Waar is de vernieuwing toegepast en/of verkrijgbaar?
De Flexikom is inmiddels toegepast door een aantal toonaangevende deur- en kozijnfabrikanten en is verkrijgbaar via Themans hang- en sluitwerk bv en via de ijzerwarenvakhandel.

Motivatie
De S2 Flexikom® is de oplossing voor het altijd actief afsluiten van houten deuren en ramen, zonder dat daar veel kracht voor nodig is.
Hout leeft en is daardoor gevoelig voor verschillende invloeden van buitenaf. Hierdoor lopen deur- en raamfabrikanten nog wel eens tegen het probleem aan dat de deur of het raam niet meer goed sluit. Na zorgvuldig nastellen en eventueel vervangen van onderdelen lijkt de enige oplossing vaak een nieuwe deur of raam. Dit is met de komst van de Flexikom niet meer nodig.
Na uitgebreid onderzoek en testen van de variabelen is gebleken dat de Flexikom net als de standaard sluitkom deuren en ramen bij het afsluiten netjes corrigeert. Maar daar waar het corrigeren niet meer mogelijk is en afsluiten bijna een gevecht wordt, biedt de Flexikom letterlijk ruimte, zodat de deur of het raam altijd met lichte kracht actief af te sluiten is. Vervolgens zal de Flexikom de deur of het raam weer actief naar de juiste positie proberen te bewegen.
Voor de houtindustrie betekent dit dat de houten producten (in dit geval deuren en ramen) een extra meerwaarde meekrijgen. Want met gebruik van de Flexikom maakt het niet meer uit dat de donkergroen geverfde deur op het zuid-westen geplaatst wordt en is het geen probleem dat er in een Passiefhuis project gebruik gemaakt wordt van dubbele profielafdichtingen. Dit maakt de keuzevrijheid voor de projectontwikkelaars/architecten een stuk ruimer en hoeft de aannemer nooit meer terug naar de bouwplaats om na te stellen. De Flexikom heeft een lange levensduur, is onderhoudsarm en zorgt ervoor dat alle deuren en ramen altijd zonder moeite actief afgesloten kunnen worden.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Themans hang- en sluitwerk bv is aanbieder van toonaangevende hang- en sluitwerkmerken zoals S² safe & secure, Cisa en Roto. Themans biedt totaaloplossingen voor deuren, ramen en kozijnen in de woningbouw en utiliteitsbouw.

Websites: www.themans.nl  www.s2info.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes