Multifunctionele zwembad- en clubaccommodatie De Geusselt

Utiliteitsbouw

Slangen+Koenis Architecten

Gemeente Maastricht

Van Wijnen Sittard

Gemeente Maastricht

Slangen+Koenis architecten. Erik Slangen, Jakko Koenis, Jetske Bömer

Bartels ingenieurs

Gemeente Maastricht

Multifunctionele zwembad- en clubaccommodatie De Geusselt

Omschrijving
De multifunctionele zwembad- en sportaccommodatie De Geusselt in Maastricht vormt het hart van het Geusseltpark in Maastricht waarin verschillende publieke functies die met elkaar worden verbonden in een glooiend landschap met recreatieve elementen. Het project bestaat uit de nieuwbouw van een zwembadaccommodatie in een 4-baden concept samen met een buitenbad, ligweide en een club- en sportaccommodatie voor de omringende buitensportvelden (en -verenigingen). Het zwembadcomplex is CO2-neutraal, zoekt maximaal aansluiting bij de Cradle-2-Cradle filosofie en is het eerste zwembad van Nederland met een BREEAM certificaat.

De organisatie van het programma is voortgekomen uit een voor zwembaden optimale schakering van ruimten. De baden zijn geschakeld met het oog op exploitatie en oriënteren zich op het park. De transparantie van de zwemzalen zorgt voor optimale benutting van zonlicht en een aangenaam open badlandschap. Daarnaast ontstaat het gewenste toezicht op de badgasten. De secundaire (service-) zone met grotendeels gesloten functies en de entreezone met kleed- en horecafaciliteit zijn daar op logische wijze tegenaan geschoven. De clubaccommodatie is in de plint van het gebouw gerealiseerd en sluit hierdoor op de lager gelegen sportvelden aan. Deze zonering heeft niet alleen functionele voordelen maar zorgt ook voor een efficiënte interne klimaatscheiding. In de bouwmassa is een kleinschaligheid geïntroduceerd die passend is voor de schaal van het park en geeft het gebouw een paviljoenachtig karakter.
De uitstraling van het gebouw wordt bepaald door een zorgvuldige compositie van open en dichte gevelvlakken. De transparantie van gevels is zorgvuldig gekozen, soms ter ondersteuning van het duurzaamheidsconcept, soms ter bevordering van functionaliteit en veiligheid maar zorgt vooral voor een sterke interactie tussen gebouw en omgeving. Het interieur kenmerkt zich door zijn warme, vriendelijke uitstraling, vooral door het veelvuldig gebruik van hout.

Het programma bestaat uit:

 • Zwembaden: wedstrijdbad 25 x 21m met tribune (220 zitplaatsen), combinatiebad 25 x 12.5m, zorgbad 25 x 8m, recreatiebad met bruisbank 300 m2, whirlpool, en peuter- en plonsbaden
 • Buitenbaden 500 m2 met ligweide 7.000 m2
 • Kleedaccommodaties t.b.v. de zwembaden
 • Restaurant en diverse horeca-uitgiftepunten
 • Fysiotherapie en fysiofitness
 • Vergader-, kantoor- en personeelsruimten
 • Club- en kleedaccommodatie hockeyclub
 • Club- en kleedaccommodatie voetbalclubs

Houttoepassingen
Het combineren van duurzame ambitie met de wens een kwalitatief hoogwaardig binnenklimaat te realiseren heeft ons direct doen besluiten om zoveel mogelijk gebouwcomponenten uit hout - als hernieuwbare bron - te vervaardigen. Vervolgens hebben we onderzoek gedaan naar een optimale integratie van de verschillende componenten, waarbij prefabricage mogelijk was. Dit heeft geresulteerd in de toepassing van:

 • Volledig houten constructie, o.a. vakwerkliggers.
 • Houten (Lignatur) dragende dakcassettes. Een geïntegreerde combinatie van draagconstructieve, isolerende, akoestische en esthetische functies in één element.
 • Houten binnenwandafwerking. Zelf ge-engineerde HSB wandoplossing, passend bij de Lignatur dakcassettes. Inclusief akoestische werking.
 • Bamboe puien binnenpuien en samengestelde buitenpuien.
 • Een verrijking van de sobere standaard zwembadomgeving met losse- en vaste houten inrichtingen, o.a. bar en entreebalie.

Motivatie

Kwaliteit ontwerp
Bij het ontwerp zijn de houtelementen niet slechts functioneel toegepast, maar vanaf het allereerste begin als uitgangspunt genomen voor zowel het ruimtelijke ontwerp als de te realiseren sfeer. Kortom, ons doel was het integraal ontwerpen met hout, waarbij het ontwerp werd gebaseerd op de vele verschillende kwaliteiten die hout te bieden heeft: dragend/constructief, isolerend, akoestisch en niet te vergeten esthetisch. Een voorbeeld dat de hoge mate van integraliteit aantoont is het vormconcept: de geknipte volumes zijn gebaseerd op de verdiepingshoge houten vakwerkliggers. Deze spelen op hun beurt weer een duurzame- (passiefbouw, indirecte daglicht toetreding) en esthetische rol (transparantie en sfeerbepalend). Tezamen realiseren alle houtelementen een tijdloos warm zwem- en sportklimaat. Dit zorgt voor een aanraakbare, zachte en warme kwaliteitsinjectie voor de belevings- en gebruikswaarde in de doorgaans klinische, kille, koude zwembad omgevingen. Het resultaat is een gebouw dat én functioneel duurzaam én ecologisch duurzaam én esthetisch duurzaam is.

Bijdrage aan imago hout
Het project laat niet alleen de veelzijdigheid van hout zien, maar met name de geschiktheid en mogelijkheden bij een integrale ontwerp benadering. Wij denken dat de meerwaarde van het project naast de duurzaamheid ligt in de strakke, minimalistische architectuur die we bereikt hebben: een verfijnde inzet van hout als architectonisch materiaal en middel. Het project laat bij uitstek zien dat hout tijdloos is en meer potentie heeft dan de klassieke toepassingen (bijv. een kapconstructie) en in nieuwe verschijningsvormen een voorname plaats kan innemen in de hedendaagse architectuur.

Vernieuwende aspecten en andere bijdragen aan de houtarchitectuur
Het intensieve en vroegtijdig ingezette engineering traject (met de leveranciers) zorgt voor kennisuitwisseling, productoptimalisatie en -ontwikkeling. De volledig integrale benadering heeft geresulteerd in een ontwerp dat alle karakteristieken, kwaliteiten en mogelijkheden van hout volledig benut, maar ook in de etalage zet. Het combineren van het duurzame karakter van hout met de strakke, minimalistische architectonische vormgeving geeft nieuwe inzichten in de mogelijkheden voor de houttoepassing, met name in de utiliteitsbouw. Wij hopen hiermee andere ontwerpers te inspireren de enorm brede potentie van hout nu en in de toekomst maximaal te benutten en de verschillende verschijningsvormen te blijven verkennen.

Duurzaamheidsbijdrage
De verkregen Breeam bespoke certificering geeft de absolute score van het gebouw op duurzaamheidsgebied aan. Het meest duurzame zwembad in Nederland heeft de nieuwe standaard gezet op het gebied van installaties en materiaalgebruik. Deze status is bereikt door vanaf dag 1 in het ontwerpproces het Ruimtelijk Programma van Eisen samen te laten gaan met het Ecologisch Programma van Eisen. De Cradle to Cradle filosofie speelde een centrale rol in de materiaalkeuzes en hieraan verbonden ontwerpbeslissingen.

De meerwaarde van het project zit hem nog meer in het creëren van een fijne, stimulerende en tijdloze gebruiksruimte die hand in hand gaat met de toepassing van bovengenoemde duurzaamheid. Hout speelt de sleutelrol in het gebouw dat én functioneel duurzaam én ecologisch duurzaam én esthetisch duurzaam is!

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Slangen + Koenis architecten is een volledig gespecialiseerd architectenbureau op het gebied van sport- en zwembadaccommodaties. Gedurende het 28-jarige bestaan heeft de organisatie brede kennis en ervaring opgebouwd met betrekking tot voorzieningen als zwembaden, sportcentra, fitnesscentra en culturele centra, vaak ook in een geclusterd concept.
Sport- en zwembadaccommodaties vragen bij uitstek om een integrale benadering waarbij wij onze kennis van architectuur, maar ook constructies, installaties, bouwfysica en akoestiek kunnen combineren. Deze Total Engineering benadering geeft ons een unieke uitgangspositie.
Door onze specialistische kennis lopen wij voorop op het gebied van integrale duurzaamheid. In elk project zien wij kans verder te innoveren. Zo hebben wij het eerste BREEAM gecertificeerde (en hierbij ingediende) zwembad van Nederland gerealiseerd in Maastricht.

Website: www.slangenkoenis.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes