Innovatieve Dakelementen

Ingenieursbureau Boorsma B.V.

Gelijmde constructies. Triplex. Zichtwerk. Prefabricage

De vernieuwing betreft dakelementen voor het trechtervormige dak met deels gebogen deel van de houten berging van Ingenieursbureau Boorsma B.V. Het dak is gemaakt van vijf geprefabriceerde elementen

De dakelementen zijn uitgevoerd in de vorm van een massieve dunne schijf. Deze schijven bestaan uit vier lagen overlappend op elkaar gelijmde Fins vurentriplex platen. De platen zijn tijdens het lijmen van voldoende persdruk voorzien door het aanbrengen van voldoende schroefnagels. Na het verlijmen van de vier lagen triplex, zijn de dakelementen op de gewenste afmetingen en zaaghoeken ingekort. De dakelementen, inclusief dakrandprofileringen, zijn volledig in de timmerfabriek vervaardigd. Na transport naar de bouwplaats en hijsen op de reeds geplaatste houtskeletbouwwanden zijn de dakelementen ter plaatse van de kilgoten met Heco-Topix-CC schroevenparen aan elkaar bevestigd en op de wanden geschroefd. Heco-Topix-CC zijn volledraadschroeven welke op trek worden belast.

Innovatieve Dakelementen

Knelpunten die door de vernieuwing zijn verbeterd of opgelost
Realisatie van de gewenste dunne dakschijf voor het trechterdak. Dakranddikte is gelijk aan dikte dakelement: er zijn geen dakopstanden. Het deels gekromde dakvlak kon eenvoudig worden gemaakt door het deels gekromd maken van de lijmtafel. Er zijn geen gordingen, gordingdoos of sporen benodigd. Kilkepers zijn evenmin benodigd. De Heco-Topix-CC schroevenparen evenwijdig aan de kil vormen met elkaar de kilconstructie.

Redenen waarom het onderwerp de concurrentiepositie van hout of houtproducten verbetert
Innovatieve toepassing van een courant en goedkoop houtproduct: Fins vurentriplex in standaard plaatafmeting van 1,22 x 2,44 meter met een dikte van 18 mm. Deze toepassing creëert van dit product een constructief element van veel grotere afmeting met veel toegevoegde waarde. Alle constructieve onderdelen die normaal benodigd zijn, zijn bij deze oplossing gereduceerd tot vijf volledig geprefabriceerde dakelementen. De dakelementen zijn volledig afgestemd op het architectonische ontwerp van het gebouw.

Inschatting van de toename van het houtgebruik ten gevolge van de vernieuwing
Naast de toepassing voor dakelementen, kan meerlaags overlappend verlijmd vurentriplex onder meer worden gebruikt voor vloerschijven of versterkingen van bestaande houten vloerconstructies. Efficiënt materiaalgebruik. Andere materialen (bijv. staalplaat) leiden tot veel meer materiaalgebruik.

Mate waarin de vernieuwing bijdraagt aan duurzaam bouwen
Fins vurentriplex is gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen, PEFC gecertificeerd. Deze houttoepassing reduceert CO2-emissie die bij de toepassing van een ander materiaal zou hebben opgetreden. Zeer geringe energie-inhoud van de dakconstructie.

Wanneer heeft de ontwikkeling plaatsgevonden?
Ontwerp en uitwerking in 2008. Bouwperiode voorjaar 2009.

Waar is de vernieuwing toegepast en/of verkrijgbaar?
Fins vurentriplex in de afmeting 2,44 x 1,22 met een dikte van 18 mm is bij de houthandel verkrijgbaar. Lijm, schroefnagels en Heco-Topix-CC schroeven zijn eveneens goed verkrijgbaar in de gespecialiseerde vakhandel.

Motivatie
Het basisproduct vurentriplex in standaard afmeting is met eenvoudige bewerkingen opgewaardeerd tot een veel groter constructief element.
Massieve plaatachtige elementen zonder gordingen, sporen of klossen waarmee vrijdragend grote ruimtes kunnen worden overspannen. Tevens zijn (deels) gekromde elementen realiseerbaar.
Het verkregen product is volledig afgestemd op het architectonische ontwerp. Ook het materiaal dat is toegepast is een wezenlijk onderdeel van het ontwerp.
Het maken van de dakelementen verschafte de timmerfabriek inzicht in mogelijkheden die tot dusver niet bekend waren.
De dakconstructie, bestaande uit slechts vijf elementen, mag gezien worden. Het imago van de bouw als “houtje-touwtje” wordt hiermee overstegen.

Website: http://www.boorsma-consultants.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes