Houten fietsbrug

Overige

Zwarts & Jansma Architecten

Provincie Gelderland

Heijmans

Provincie Gelderland

Zwarts & Jansma Architecten

Arcadis

Provincie Gelderland

Houten fietsbrug

Omschrijving
De N302 is een route tussen Hoorn (rijksweg A7) en Kootwijk (rijksweg A1). Een route met grote landschappelijke kwaliteiten: een pure parkway door de bollenvelden in Noord-Holland, over de Houtribdijk (IJsselmeer), door Flevoland en de bossen van de Veluwe. Onderweg passeert de N302 een aantal iconen van ingenieurskunst: het Naviduct bij Enkhuizen, de sluizen bij Lelystad en Aquaduct Veluwemeer. De nieuwe fietsbrug bij Harderwijk is een van de langste houten langzaam verkeersbruggen in Nederland en biedt een nieuw herkenningsmoment in de route.

Het uitgangspunt in de architectonische vormgeving was niet een zo opvallend mogelijke brug, maar een landschappelijk icoon: een brug die is ingepast in het landschap van de Veluwe, vanouds een bosgebied waar eekschillers en houtvesters hun brood verdienden. Daarom is niet gekozen voor een verticaal landmark in felle kleuren, maar voor een horizontaal gebaar in een natuurlijk materiaal dat zich voegt in de omgeving: hout.

De vijftig meter lange, vijf meter brede brug bestaat uit houten vakwerkliggers en een houten dek. Het uitgangspunt in de detaillering was een consequente uitwerking in hout. In nauwe samenwerking met een Nederlandse houtleverancier is het gelukt de constructieve uitwerking zoveel mogelijk in hout te maken. Gekozen is voor FSC-gecertificeerd Azobé, een bijzonder harde, duurzame houtsoort. De bekleding van het grondwerk sluit aan bij die van andere nieuwe bouwwerken in de gereconstrueerde N302: schanskorven gevuld met lavasteen. De stenen hebben een natuurlijke uitstraling en zijn vanwege het ruwe oppervlak minder uitnodigend voor graffiti.

‘s Avonds en ‘s nachts, wanneer in de duisternis het landschap niet meer zichtbaar is, eist de brug zelf de aandacht op. Alleen het houten vakwerk is dan verlicht. Daardoor worden de horizontale richting en de materialisering in hout nog eens benadrukt: de 'overbrugging' van de N302.

Houttoepassingen binnen het project
De hoofddraagconstructie en het dek van de brug bestaan uit hout.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Een groot deel van het werk van Zwarts & Jansma Architecten bestaat uit het ontwerpen van infrastructurele werken. Bruggen, viaducten, tunnels, stations en transferia. In onze visie is een brug of een tunnel niet zomaar een technisch en nuttig bouwwerk. De kwaliteit van een ontwerp hangt juist ook af van de manier waarop het in een landschap past, hoe het zich verhoudt tot de ruimtelijkheid van het land of de stad eromheen. Van de manier waarop er rekening gehouden wordt met de beleving van de gebruikers, die er op verschillende manieren en snelheden gebruik van maken. Of met de stijl waarin railing en lichten onderdeel van het bouwwerk uitmaken. Met de oplossingen die bedacht zijn voor de belasting van de natuurlijke en bewoonde omgeving in termen van bv. geluid. Het is een opvatting van architectuur die ook de taal van de ingenieur spreekt, maar van begin af aan meedenkt om heldere vormen te vinden waarin naast de technische, ook de ecologische, sociale en esthetische aspecten recht worden gedaan.

Bruggen, snelwegen, viaducten en stations bevinden zich in de openbare ruimte en drukken daar hun stempel op door hun omvang en intensieve gebruik. Daarom is het van belang het ontwerp aan te passen aan de omgeving. Heldere, vloeiende lijnen langs de snelweg, waar gebruikers snel bewegen. Meer expressieve, uitbundige vormen in stedelijke omgevingen. Want daar zijn bruggen en stations orientatiepunten en sfeerbepalers. Die moeten een duidelijk smoel hebben. Bij het ontwerpen van omgevingen voor openbaar vervoer is de inrichting en verlichting van de ruimte van groot belang om de reizigers het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Dat de ruimte efficient is ingedeeld en dat ze veilig zijn. Daarom is het van belang dat het ontwerp het makkelijk maakt de omgeving schoon en heel te houden. Lichte constructies bijvoorbeeld lijken minder vandalisme en agressie uit te lokken, dan gepantserde omgevingen.

Deze sociaal en technisch intelligente esthetiek die tot efficiënte en uitnodigende bouwwerken moet leiden, kenmerkt de visie van ZJA op infrastructuur.

Website: www.zwarts.jansma.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes