Gemeentewerf Ede

Utiliteitsbouw

WillemsenU

Gemeente Ede

Kuijpers Bouw Heteren B.V. uit Heteren

Gemeente Ede

Frank Willems, Jacqueline Sangers, Herre Plantinga

Konstruktieburo Snetselaar B.V. uit Ede

Gemeente Ede

Gemeentewerf Ede

Omschrijving
De nieuwe gemeentewerf in Ede is bijzonder. Zo is bij de bouw gebruik gemaakt van hout uit eigen Edese bossen. Naast alle duurzame aspecten biedt het gebouw vooral een prachtige werkplek voor haar medewerkers.

Alles onder één dak
Alle functies van de gemeentewerf zijn onder één dak geplaatst, zodat in de toekomst veranderingen en programmatische wijzigingen probleemloos in het gebouw worden opgevangen. Zo is een flexibel en aanpasbaar gebouw ontworpen, dat is voorbereid op de toekomst. Gelijmde houten liggers en spanten dragen dit lineaire dak.

De werf bestaat uit een twee verdiepingen hoog kantoorgebouw met aangrenzend een grote bedrijfshal. Naast kantoor- en vergaderruimtes is er een moderne werkplaats voor de gemeentelijke diensten, maar ook garages en opslag van materialen, grondstoffen en machines. Het langgerekte gebouw is zo geplaatst op het terrein, dat er een optimale logistieke route is ontstaan voor alle verkeersbewegingen van de verschillende voertuigen. Tegelijkertijd wordt het gebouw ingezet als visuele buffer en geluidsscherm tussen de bedrijfsactiviteiten aan de westzijde en het rustige, groene gebied aan de oostzijde.

Alle grote monumentale bomen op het terrein zijn behouden en vormen zo een sterke verbinding tussen gebouw en natuur. Het aangrenzende landschap is ontworpen als een groene zone met rododendrons, die een zachte overgang vormt naar het natuurgebied, waartussen enclaves met parkeerplaatsen, met de auto’s uit het zicht, liggen verscholen.

Productiebos
Uit duurzaamheidoverwegingen is bewust gekozen om enkel hout toe te passen uit de nabijgelegen Edese bossen. Het hout voor de spanten, de zonwerende lamellen en het ontworpen interieur is geproduceerd in deze duurzame productiebossen. Niet alleen is het hout voor de gemeentewerf duurzaam en duurzaam geproduceerd, het is ook lokaal geproduceerd!

Duurzaamheid
Er is door middel van een quickscan energiebesparing een ambitieus pakket maatregelen samengesteld, die een referentie vertegenwoordigd bij een EPC van 0,73. Opgenomen zijn o.a. verbeterde isolatie, zonnecollectoren, lage-temperatuur verwarming, een WKO-installatie, warmteterugwinning van douchewater en ventilatielucht, frequentie geregelde ventilatie. Het hemelwater wordt opgevangen en gebruikt voor een grijswater circuit en gebufferd voor de wasstraat. Het overtollige hemelwater wordt opgevangen in de vijver voor het gebouw en via een overloop geïnfiltreerd in de wadi’s in de groenzone.
Houttoepassingen binnen het project

  • Een op staal gefundeerde draagconstructie bestaande uit gelamineerde houten kolommen, liggers en gordingen (bedrijfshal)
  • Een vliesgevel met een zonwering van vaste, houten lamellen (kantoorgedeelte)
  • Gevelwanden met een binnenblad van houtskeletbouw (kantoorgedeelte)
  • De trap en de garderobe (interieur kantoorgedeelte)
  • Door WillemsenU ontworpen meubilair als de balie, de tafels en de kantinemeubels met postvakken, aanlandplekken, keuken, bar (interieur kantoorgedeelte)

Motivatie

Kwaliteit ontwerp
De gemeentewerf biedt een prachtige werkplek voor werknemers van gemeente Ede en geeft tegelijkertijd uitdrukking aan de duurzame ambities van de gemeente. Duurzaamheid was dan ook hét uitgangspunt tijdens het gehele ontwerpproces. Dit uit zich niet alleen in het toepassen van duurzame materialen en technieken, maar ook in het ontwerp van het gebouw zelf. Door alle functies van de gemeentewerf onder één dak te plaatsen, kunnen toekomstige veranderingen probleemloos worden opgevangen. De Edese gemeentewerf is een flexibel, aanpasbaar gebouw dat is voorbereid op de toekomst.

Bijdrage aan imago hout
De belangrijkste bijdrage die WillemsenU geleverd heeft met de realisatie van de gemeentewerf in Ede is het onderstrepen van het duurzame imago van hout. Hout, als hernieuwbare grondstof, kan niet alleen duurzaam worden toegepast en geproduceerd, maar kan door slim gebruik te maken van lokale productiebossen een relevante, positieve bijdrage leveren aan het verkleinen van de ecologische footprint van een gebouw.

Tevens laat de gemeentewerf zien dat hout een veelzijdig bouwmateriaal is, dat op verschillende manieren toegepast kan worden en goed te combineren is met andere bouwmaterialen.

Vernieuwende aspecten en andere bijdragen aan de houtarchitectuur
WillemsenU maakt in projecten graag gebruik van lokale, duurzame en herbruikbare bouwmaterialen, zodat de ecologische footprint zo minimaal mogelijk is.

Hout maakt een aanzienlijk deel uit van de gebruikte bouwmaterialen voor de Edese gemeentwerf; er is onder andere gebruik gemaakt van een houten spantenconstructie als drager van de bedrijfshal en van grote, vaste, zonwerende, houten lamellen in de gevel van het kantoorgedeelte. De herkomst van het hout is bijzonder. Uit duurzaamheidoverwegingen is bewust gekozen enkel duurzaam, lokaal geproduceerd hout toe te passen, afkomstig uit de eigen Edese bossen.

Duurzaamheidbijdrage
De burgemeester van Ede heeft de eer gehad eigenhandig de eerste boom voor de nieuwe gemeentewerf om te zagen. Deze boom komt, net als al het andere hout dat is gebruikt voor de werf, uit de eigen duurzame productiebossen van de gemeente Ede. Het toegepaste hout is dus niet alleen duurzaam en duurzaam geproduceerd, het is ook lokaal geproduceerd!

Daarnaast is er door middel van een quickscan energiebesparing een ambitieus pakket maatregelen samengesteld, die een referentie vertegenwoordigd bij een EPC van 0,73. Opgenomen zijn o.a.: verbeterde isolatie, zonnecollectoren, lage-temperatuur verwarming, een WKO-installatie, warmteterugwinning van douchewater en ventilatielucht, frequentie geregelde ventilatie. Het hemelwater wordt opgevangen en gebruikt voor een grijswater circuit en gebufferd voor de wasstraat. Het overtollige hemelwater wordt opgevangen in de vijver voor het gebouw en via een overloop geïnfiltreerd in de wadi’s in de groenzone.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
WillemsenU staat voor betrokkenheid van gebruikers in onze projecten. U staat daarbij centraal. Uitgangspunt voor ieder ontwerp zijn de wensen van onze opdrachtgevers. Goed luisteren en een goede dialoog vinden we essentieel voor een goed resultaat, waar iedereen trots op is.
Ons bureau heeft ruime ervaring met zowel projectmatige als particuliere woningen en we zijn continue op zoek naar de uitdaging om de voordelen van beiden te combineren.
Duurzaamheid is voor ons geen doel op zich, maar een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwerp. Energiebewust ontwerpen, integratie met de natuur en het landschap en gebruik van duurzame materialen gaan hand in hand met elkaar tijdens het ontwerp. Vakmanschap en aandacht voor detaillering is de basis voor de kwaliteit van onze gebouwen.

Website: www.willemsenu.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes