AOC Oost Twello

Utiliteitsbouw

SP Architecten BV

AOC Oost Twello

Van Norel Bouwgroep BV, Epe

College van Bestuur AOC Oost te Lochem

SP Architecten BV, Waddinxveen

Peree Bouwadvies BV, Deventer

AOC Oost Twello

AOC Oost Twello

Omschrijving
De nieuwbouw voor AOC Oost in Twello is gerealiseerd op de locatie van het oorspronkelijke pand, gelegen aan de rand van het dorp, grenzend aan een fraai landschap met weilanden en landgoederen. Het terrein kent hiermee geheel verschillende randen.

De school is opgebouwd uit verschillende geschakelde paviljoens. Hierdoor is het mogelijk om binnen een grote school toch een eigen beschermde afdeling en plek te hebben. De binnenruimten lopen over middels glazen multifunctionele ruimte tussen de paviljoens. Deze ruimten vormen de natuurlijke overgang van binnen naar buiten en sluit naadloos aan op het rond de school aangelegde park.

Op de begane grond zijn alle vaklokalen en ondersteunde ruimten onder gebracht. In de knik van het gebouw ligt de verdiepte kantine met uitzicht op het achter liggende terrein. Het laatste volume huisvest een dubbele gymzaal hieronder ligt ook de fietsenstalling. De kop wordt beëindigd door de praktijkkas.

Op de verdieping van de gebouwblokken bevinden zich steeds de homes. Elk home huisvest een eigen leerjaar voor het VMBO of MBO en bestaat uit een centrale ruimte waarom heen lokalen liggen.

De gevels zijn opgebouwd in houtskeletbouw die zijn afgewerkt met verduurzaamde houten gevel stroken en aluminium kozijnen. Het gebouw is zowel in het exterieur als interieur op diverse plaatsen voorzien van verticaal groen.

Deze atria zijn uitgevoerd met standaardkasprofielen en enkel glas zoals bekend uit de glastuinbouw. Hierdoor is het mogelijk een tussenklimaat te creëren tussen de buiten temperatuur en de paviljoens.

Houttoepassingen
Houtskeletbouw gevelelementen, Gevelbekleding (Fraké), Gelamineerde liggers, Houten vliesgevels,
Houten binnenkozijnen en deuren, wandbekledingen interieur

Motivatie

Kwaliteit ontwerp
De uitstraling van het gebouw versterkt het specifieke karakter van het onderwijs en de omgeving waar het instaat. De gevel is als het ware het bos waardoor je de school ziet en vormt een overgang tussen de natuurlijke (leer)omgeving en de beschermde leeromgeving. De relatie tussen binnen en buiten wordt versterkt door glazen multifunctionele ruimten. Door ook verticaal gevelgroen te integreren ontstaat nog eens een extra versterking met de groene omgeving.

Bijdrage aan imago hout
Zoals aangegeven is gekozen voor een natuurlijke en in de omgevingpassende uitstraling van het gebouw. Voor de gevel van het gebouw is gekozen voor een natuurlijke uitstraling. Daarom is gekozen voor verduurzaamd Fraké hout. Deze houtsoort is afkomstig uit verantwoord beheerde FSC bossen en kan onbehandeld worden toegepast op gevels. Om de kleurvastheid te verbeteren hebben wij gekozen voor het behandelen met Sansin Enviro Stain. De gevel is in basis opgebouwd uit houtskeletbouw (HSB) elementen waardoor er in een beperkte dikte een hoge (Rc=5) isolatiewaarde gehaald kon worden. Aan de binnenzijde zijn de HSB elementen afgewerkt met gelakt multiplex zodat de natuurlijke uitstraling van buiten ook binnen zichtbaar is. De kozijnen zijn uitgevoerd in onderhoudsarm aluminium.

Vernieuwende aspecten en andere bijdragen aan de houtarchitectuur
Binnen het project AOC Oost is hout op velerlei wijzen toegepast. In de gehele gebouwschil, zowel binnen als buiten, komt hout terug. De herkenbare gevel van verduurzaamd Fraké versterkt de duurzame uitstraling van de school. Hout geeft het gevoel van geborgenheid, het voor zijn omgeving toch forse gebouw, krijgt hiermee een warme en aangename uitstraling. Dit principe is aan de binnenzijde doorgezet.

Duurzaamheidsbijdrage
Ondanks dat het gebouw binnen de bestaande kaders van het bestemmingsplan gerealiseerd moest worden kon het gebouw voor het grootste gedeelte een Oost-West oriëntatie krijgen. De ruimtes met gevelopeningen aan de Zuidgevel zijn beperkt gehouden of bevinden zich onder een groot overstek. Het gebouw is opgedeeld in verschillende geschakelde paviljoens waardoor de kleinschaligheid naar de omgeving toe wordt gewaarborgd. De paviljoens zijn installatietechnisch gescheiden waar door deze zelfstandig kunnen functioneren.

Doordat het gebouw gebruik maakt van warmte- en koudeopslag kan, in de zomersituatie, de warmte die in de atria ontstaat in de grond bewaard worden. In de winter werkt dit principe omgekeerd. Ook wordt er gebruik gemaakt van technieken als lagetemperatuurverwarming, CO2-gestuurde ventilatie met warmteterugwinning, armaturen met daglichtregeling, opvang en gebruik van hemelwater en de inzet van planten voor klimaatbeheersing en verbetering van het leef- en leermilieu geven een functioneel invulling aan het begrip duurzaam bouwen. Het gebouw behaald een EPC score van 0.7.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
Architectenbureau

Website: www.SPArchitecten.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes