A.J.Schreuderschool, Rotterdam Lombardijen

Utiliteitsbouw

Korteknie Stuhlmacher Architecten

Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) Rotterdam

vd Heijden BV Schaijk

idem

Korteknie Stuhlmacher Architecten

Pieters Bouwtechniek Utrecht, Jaap Dijks

A.J.Schreuderschool, school voor VSO ZMLK

A.J.Schreuderschool, Rotterdam Lombardijen

Omschrijving
De A.J.Schreuderschool is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hierdoor worden er bijzondere eisen gesteld aan de binnenruimten. Voor veel leerlingen een prikkelarme leeromgeving van cruciaal belang. Er is daarom gezocht naar mogelijkheden om desondanks een ruimtelijk en genereus gebouw te maken, met vides en bijzondere lichtinval.

De nieuwe school bestaat uit drie gebouwen, een klassengebouw, een dubbele gymzaal en een klein tuinpaviljoen, dat tegelijkertijd dienst doet als fietsenstalling, tuinhuisje en tuinmuur. De architectuur van het ensemble wil op bewuste manier bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde van de leerlingen. Het is daarom een ‘trotse’ school die zich open en zelfbewust naar buiten presenteert.

Het onderwijs in de school richt zich op drie kerntaken: wonen, werken en vrije tijd. Doel van het onderwijs is een integrale voorbereiding op alle aspecten die horen bij een volwaardige deelname aan de maatschappij, zowel professioneel als persoonlijk.
Door de eenvoudige maar zorgvuldig doorontwikkelde plattegronden, de doordachte routing van zowel het gymzaalgedeelte als het klassengebouw en details zoals het inbouwmeubilair, de hoge balustrades en de zeer hoogwaardige houten akoestische wand- en plafondbekledingen is de eventuele visuele en akoestische overlast tot een minimum teruggebracht. Hieraan dragen de keuze voor een natuurlijk en donker kleurenpalet, en de hoogwaardige afwerkingen van keramiek en hout in belangrijke mate bij. Het gebouw heeft een warm en huiselijk karakter.

Als gevolg van de stedenbouwkundige opzet kon er een grote, van het verkeerslawaai afgeschermde tuin aan de Diogenesstraat worden ingericht en een meer openbaar, verhard (speel-) plein aan de Pythagorasweg. Beide open ruimten worden aan twee kanten door school en sporthal omsloten. De vormgeving van de gevels, entrees en plinten zorgt voor een hechte relatie tussen gebouw, plein en tuin. De tuin krijgt een centrale betekenis voor de school, als ‘vaklokaal’ voor het speciaal voor de locatie ontwikkeld uitstroomprofiel ‘groen’ en de mogelijkheid voor interactie met de buurt.
Naast hout en baksteen bepalen keramische tegels het beeld, zowel in het interieur als het exterieur. In het gehele jaar voorafgaand aan oplevering zijn door de leerlingen in het kader van het kunstonderwijs mozaiektegels gemaakt die in de gevels zijn verwerkt.

Houttoepassingen
Klassengebouw: dakconstructie van gelamineerde houten liggers en akoestisch geperforeerde houten kanaalplaten (Lignatur), deze bepalen het karakter van de gehele eerste verdieping. Door de royale vides dringt licht tot op de begane grond en is ook de dakconstructie zichtbaar. Hiernaast zijn in de klaslokalen op de begane grond en in de centrale hal akoestische plafonds en wandafwerkingen van Lignotrend toegepast.

Gymzaal: de hal heeft een fijnmazige draagconstructie van stalen kolommen en zware houten liggers die de geperforeerde en geprofileerde houten kanaalplaten dragen. De houten kanaalplaten zijn zowel voor het dak als de wand gebruikt.

Motivatie

Kwaliteit ontwerp
In het jaarboek architectuur 2014 waarin de A.J.Schreuderschool onlangs is gepubliceerd wordt de school ‘feest van eenvoud’ genoemd. Alle ruimten zijn optimaal toegesneden op de beoogde doelgroep. Binnen- en buitenafwerkingen zijn buitengewoon hoogwaardig. Ondanks de compacte hoofdopzet en de eis van een ‘prikkelarme omgeving’ is het gebouw ruimtelijk en rijk. Hiernaast toont het door zijn materiaalkeuze en verfijnde ornamentiek respect voor zijn omgeving en levert een positieve bijdrage aan de openbare ruimte van Lombardijen. Zowel school als gymzaal hebben een zeer goede ruimteakoestiek, zeer belangrijk voor de doelgroep. Alle ruimten hebben zorgvuldige ontworpen proporties en goed daglicht. De omsloten tuin is zowel ruimtelijk als programmatisch een verrijking van school én buurt.

Bijdrage aan imago hout
Het project toont aan dat hout een belangrijke bijdrage kan spelen om met de bijzondere eisen om te gaan die door (en voor) kwetsbare groepen aan architectuur voor de zorg worden gesteld. Het hoogwaardige afwerkingsniveau valt op en is deels bereikt door de eenheid van ruwbouw en afbouw én daarnaast door fraaie akoestische panelen die als verlaagde plafond en wandafwerkingen zijn toegepast. De school heeft een rijk interieur, en werkt toch kalmerend. Het project is daarmee exemplarisch voor andere zorg- gerelateerde projecten. Hiernaast toont het project dat hout heel goed kan worden ingezet voor projecten die zich niet in landelijk gebied bevinden. De vormentaal van het project is zorgvuldig afgestemd op de naoorlogse context.

Vernieuwende aspecten en andere bijdragen aan de houtarchitectuur
De houten gymzaal is naar ons weten (een van) de eerste gymzalen met een volledig houten interieur, waarbij daglichttoetreding en ruimteakoestiek een belangrijke rol spelen. Met beide aspecten wordt bij het ontwerp van gymzalen normaalgesproken weinig rekening gehouden terwijl ze juist van groot belang zijn voor het functioneren ervan als leer- en werkomgeving. Dit geldt in bijzondere mate voor de doelgroep met haar specifieke gevoeligheden. Met hout worden constructieve én akoestische aspecten op een fraaie, innovatieve manier opgelost. Bij voorbeeld is voor de plintzone (tot 2,5m) een volledig nieuwe golvende profilering ontwikkeld die het geluid verstrooit, zonder perforaties werkt en bestand is tegen ballen.
Hiernaast is de combinatie van Lignotrend en Lignatur (Duitsland en Zwitserland) in Nederland nieuw. Ze worgt voor fraaie ruimten en een voor dergelijke budgetten en programma’s ongekend hoog afwerkingsniveau.

Duurzaamheidsbijdrage
De opdrachtgever is zowel verantwoordelijk voor de investering in het nieuwe gebouw als de exploitatie en het onderhoud. Voor zowel interieur als exterieur zijn nagenoeg alleen duurzaam geproduceerde materialen met een lange levensduur toegepast die indien nodig door aannemers zonder specialistisch gereedschap en bijzondere kennis kunnen worden gerepareerd en onderhouden.
School en gymzaal zijn heel compact en flexibel van opzet. Er is grote zorg besteed aan de daglichttoetreding. Ook de installatieopzet is zeer energiezuinig. De luchtkwaliteit is zeer goed (frisse school!).
De fraaie ornamentiek aan de buitenkant levert haar bijdrage aan de acceptatie van het nieuwe gebouw in de buurt. Doordat ook de leerlingen zelf hebben bijgedragen aan de gevel door de verwerking van zelfgemaakte mozaiektegels is het gebouw hen dierbaar. Dierbaarheid is in onze ogen de beste soort van duurzaamheid- van het gebouw wordt gehouden en daarom wordt er ook respectvol mee omgegaan.

Korte omschrijving activiteiten inschrijver
klein architectenbureau met een breed portfolio. Met name wordt er gewerkt aan gebouwen voor onderwijs, zorg, cultuur, sport en woningen voor particuliere opdrachtgevers. De werkwijze is zorgvuldig en ambachtelijk, met veel aandacht voor materiaalgebruik, ruimtelijkheid, daglichttoetreding en de gebruiker. Hierbij speelt houtbouw, met name de toepassing van innovatieve houtbouwsystemen een centrale rol.

Website: www.kortekniestuhlmacher.nl

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes